I forbindelse med reguleringsplan fr Rv 509 og dennes utvidelse, er det signalisert i denne planen at området Skredbakka 1-25 kan komme i støysone. Styret har vært i kontakt med Statens Vegvesen for å delta i analysering av støy og med tanke på materialer som bør brukes ifm. rehabiliteringsprosjektet.

Da reguleringsplanen ikke er godkjent, kan ikke Statens Vegvesen gjør mer enn det de har gjort, og som er dokumentert i reguleringsplanen. 

Styret, i samråd med SBBL og Faber har bestemt at vinduer som byttes i 3dje etase i blokkene Skredbakka 1-25 vil være en klasse bedre med hensyn på støy enn det som var planlagt. dette for å kompensere for evetuell mer støy fra RV509 i framtiden. Dette utgjør en merkosstand på ca 900kr pr vindu.

Mvh,

Styret