Vedlagt er dokument som er distribuert til alle husstander. Inneholder informasjon om pågående prosjekter, ferdigstilling og etterkontroll og en detaljert vedlikeholdsinstruks for vinduer og dører.

Generell informasjon

Vedlikeholdsinstruksjon(FDV) fra Nordvestvinduet AS