Kopi av beboerinformasjon som ble distribuert i forkant av oppstart i jan/feb 2012, og som viser fremdriftsplan og oversikt ober bygninger og benevnelsen av disse.

Les mer (Vedlegg)