Kopi av informasjon som ble distribuert til alle beboere om hva som skal skje, og hva beboere må planlegge for i forkant.....

Les mer (Vedlegg)