Kopi av avtale om HMS-koordinator i utførelsesfasen av byggeprosjektet mellom Skredbakka borettslag og SBBL som prosjektleder.

Les mer (Vedlegg)