Borettslaget har mottatt varsel fra Stavanger kommune om regulering av kollektivfelt langs RV509 fra Hafrsfjord Bru til Bråde.

Dette vil berøre borettslaget i den forstand at noe av eiendommen til borettslaget vil bli ekspropiert, og det er varslet at det skal måles og evaluere støyproblematikk for beboere i blokkene Skredbakka 1-25.

Stavanger kommune har innkalt til informasjonsmøte 5 juni. Se detaljer i vedlagt kopi av varselsbrevet.

Medlemmer fra styret vil delta på møtet.

Les mer (Vedlegg)