Det ble avholdt byggemøte # 9 for rehabiliteringsprosjektet 21 juni. Her finner du referat og sjekkliste for vernerunde

Referat fra byggemøre
Sjekkliste for vernerunde