Det ble avholdt byggemøte #8 for rehabiliteringsprosjektet 24 mai. Her finner du referat og HMS sjekkliste for vernerunde

Referat fra byggemøte

Sjekkliste for vernerunde