Det ble avholdt byggemøte #7 for rehabiliteringsprosjektet 24 mai. Her finner du referat og sjekkliste for vernerunde foretatt samme dag.

Les mer (Vedlegg)