Rv. 509 Bråde–Hafrsfjord bru

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for kollektivtiltak og tiltak for syklende og gående.

Planforslaget er sendt til Stavanger kommune, som vil sørge for videre behandling: offentlig ettersyn, behandling av merknader og vedtak.

Les mer (Vedlegg)