Alle husstander i borettslaget har fått utlevert informasjonsskriv fra styret.

Les mer (Vedlegg)