Vedlagt en detaljert vedlikeholdsinstruks for vinduer og dører (FDV). Dersom noen er usikker på vedlikehold eller har spørsmål, vennligst ta kontakt med vaktmester

Vedlikeholdsinstruks for vinduer og dører