Vedlagt en detaljert vedlikeholdsinstruks for vinduer og dører (FDV). Dersom noen er usikker på vedlikehold eller har spørsmål, vennligst ta kontakt med vaktmester. Dersom dører eller vinduer blir ødelagt på grunn av dårlig vedlikehold kan andelseier/leietaker bli erstatningsansvarlig.

Vedlikeholdsinstruks for vinduer og dører