Alle rekkehus og blokkleiligheter på grunnplan, pluss noen blokkleiligheter i de andre etasjene har fått friskluftsventiler installert, for å redusere RADON gass konsentrasjon, og for å bedre bokomfort ved bruk av mekanisk vifte i leilighetene. Disse ventilene og deres filter trenger regelmessig vedlikehold (rens/vask, etc..). Se vedlagt instruksjon for hvordan dette gjøres... 

Vedlikehold anbefales 1 til 2 ganger årlig .....

Se også lenke til produktark og drift og vedlikeholdsinformasjon

 

 

Les mer (Vedlegg)