Arbeidsgruppa som ble vedtatt på generalforsamlingen i vår 2008, har gitt sin innstilling til retningslinjer dersom andelseiere i rekkehus ønsker å skifte ut entredør, før vedlikeholdsintervallet.

Les mer (Vedlegg)