Informasjon, retningslinjer og saksgang for beboere som har planer å føre opp tilbygg/påbygg til boligen sin

Les mer (Vedlegg)