RADON-reduserende tiltaksplan for 2018:

  • Installere RADONbrønn i  eller nær 6 forskjellige rekkehus/blokkleiligheter (Januar )
  •  Utføre målinger i disse leilighetene og evt tilstøtende leiligheter (Januar-April)
  • Evaluere måleresultatene. Dersom disse viser at RADONbrønn har redusert RADON-verdiene tilfredstillende, vil vi installere langt flere RADONbrønner i løpet av 2018. Hvis ikke måleverdiene er tilfredstillende, må vi se på andre typer løsninger. (Mai - Desember)
  • ALLE rekkehus og blokkleiligheter på grunnplan blir målt (desember 2018-Mars 2019).
  • Ny evaluering i løpet av forsommeren 2019

PS! Disse tiltakene er kostbare, slik at styret planlegger å bruke det meste av midlene som er til rådighet på disse tiltakene i år. Desverre må andre prosjekter vente til 2019.

Vi jpbber med Villa Ventilasjon & Rens, Radonkjeden og Radonassistanse for å finne tilfredstillende løsninger og tiltak for å redusere RADON-verdier til under det som er spesifisert i forskrift.

Styret