Nytt nøkkelsystem innføres fra oktober 2007. Alle beboere i blokkleiligheter skal bruke dette nøkkelsystemet. Beboere i rekkehus bør følge nøkkelsystemet. Se  beskrivelse of retningslinjer for bruk.

Les mer (Vedlegg)