Styret iverksetter måling av RADON i leiligheter som har målinger fra 2020 som ligger over tiltaksgrense fastsatt i forskrift.
Representanter fra styret kommer rundt og leverer målebrikkene på døra til dem dett gjelder.

Info om måleprosedyre finner du her .....