Dokumentet er en instruks som må følges dersom noen ønsker å gjøre en bruksendring for atrium i blokkene.Må ha en godkjennelse fra styret på at slik oppgradering kan starte...

Les mer (Vedlegg)