Det er blitt distribuert ut til alle boenheter  et skriv i papirform om beboerinformasjon, der styret informerer om forskjellige emner som det jobbes med og som er greit å vite for alle andelseiere og beboere. Se lenke under for kopi av skrivet.

Les mer (Vedlegg)