Dersom det skulle være interessant og nyttig for noen av andelseieren, har vi lagt ut situasjonskart for borettslaget som også viser grenselinjer med gnr og bnr.

Les mer (Vedlegg)