Styret vedtok på styremøtet 4/12 2006 at det kan installeres varmepumpe i rekkehus. Retningslinjer for hvordan dette skal gjøres, søknadspapirer og erklæring finnes i dokumentet under.

Les mer (Vedlegg)