Til beboere i rekkehusene .....
Vi oppfordrer alle på det sterkeste til å stenge utekrana, og i tillegg kople fra alle plastkoplinger der det kan samle seg vann. Dette må gjøres for å sikre seg mot at rør eller kran fryser og det blir frostsprengning når kulda slipper taket...Det er også viktig at man sjekker og beskytter rørene på innsiden i kalde boder....

Det er andelseier sitt ansvar å påse at utekran er sikret mot frostsprengning og vannlekkasje ........ 

Dersom noen er usikre på hvordan og hva som må gjøres, ta kontakt med vaktmester.

Så får vi håpe at vi kan oppleve en vinter uten vannlekkasjer ......

På forhånd takk ....... Styret