Merking av parkeringsplassene er avsluttet .... For carportene vil vi avvente merking, da det fortsatt er forholdsvis god merking i carportene. Takk til alle.....