Styret iverksetter måling av RADON i leiligheter som har målinger fra 2020 som ligger over tiltaksgrense fastsatt i forskrift.

Informasjon om måleprosedyre