Sittende styreleder har valgt å tre av etter mange år som styreleder. Valgkomiteen ønsker forslag fra andelseiere på personer som kan være aktuelle kandidater.

Valg vil skje på årets generalforsamling, men navn på kandidater kan sendes så fort som mulig til valgkomiteen: Se kontaktinfo under:

Valgkomite:

Sissel Wetteland (Skredbakka 14). Epost: wetteland.sissel.irene@hotmail.com, tlf: 971 22 012

Marcus Lang (Skredbakkatunet 35)

Ellen Larsen (Skredbakkatunet 8)