Martin, som har vært vaktmester hos oss dette året har valgt å slutte i BATE. Vi takker ham for innsatsen og ønsker lykke til videre...

Fra nå og til begynnelse av desember vil Tor Schjølberg og Rolf Bårdsen, begge fra BATE, ta hånd om vaktmestertjenesten hos oss ..

Deres kontaktinfo er tilgjengelig på nettsiden vår, oppe i høyre hjørnet....