Idag, 1. desember er det "Røykvarslerdagen" i Norge, og vi har sendt ut brev til alle rekkehuseneinkludert 2 stk batterier om å teste alle røykvarslere. I tillegg sendte vi ut en "sikkerhetspakke" til alle blokkleiligheter litt tidligere... Mer informasjon om røykvarslerdagen, brannsikring etc.. finner dere på nettsidene til DSB og sikkerhverdag.no

Dersom dere har spørsmål eller kommentarer til dette, kan dere ta kontsakt med oss i styret. Informasjon om dette finner dere på hovedsiden vår...

Mvh,
​Styret