Text/HTML

Minimer

Rehabiliteringsprosjektet ......

Her legges ut alt av informasjon, dokumenter, bilder, tegninger, framdriftsplaner for rehabiliteringsprosjektet ....Utsnitt av tegning på gavl med fargevalg           .

 


Kontaktinformasjon:

Tor Håland, Byggeleder Faber:                Tlf: 951 83 931         epost: th@faber.no

Frode Flørenes, Prosjektleder, SBBL:    Tlf: 468 42 121         epost: ff@stavanger.bbl.no

Benny Åsen, Prosjektingeniør, SBBL:     Tlf: 911 71 032       epost:ba@stavanger.bbl.no

 

  

Nyheter

Minimer
25 Latest Articles

Referat fra byggemøte # 19 - 28 november 2012

Det ble avholdt byggemøte # 19 for rehabiliteringsprosjektet

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde