Velkommen til Borettslaget Skredbakka

Borettslaget Skredbakka ligger i Stavanger kommune, ble bygget og idriftsatt i 1983, består av 52 enheter i rekkehus og 90 leiligheter fordelt på fem lavblokker. Feltet strekker seg fra Sunde Sykehjem og mot Hafrsfjord bro, parallellt med Revheimsveien.
 
Kontaktinfo for pågående fasadevask/malingsprosjekt 2017-2018
Funksjon Firmanavn Kontaktperson Mobil Epost
Prosjektleder BATE Frode Flørenæss 468 42 121

ff@bate.no

Prosjektassistent BATE

Simon Bjerkestrand

930 57 515 sb@bate.no
Leder, malerfirma RSM Rolf Scheffler 957 35 516 rolf@rsmfasade.no

Byggeledelse: Frode Flørenæss -  Kontaktes for alle generelle spørmål vedr. prosjektet

Entrepenør: Kontaktes for spørsmål om saker som angår tilkomst, rydding og
fremdrift


 

 

Siste nytt

Minimer

Nytt infobrev distribuert i postkassene - Håndtering av RADON

11. september 2017 - Les mer...
Alle beboere har fått levert nytt informasjonsbrev som omhandler styrets håndtering av RADON i borettslaget. Se lenke ti...

Oppdatering om nøkkelservice

28. juli 2017 - Les mer...
Se info under "Beboerinformasjon" om oppdatering angående nøkkelservice, der innlåsing og bestilling av nye nø...

Informasjonsskriv - juli 2017

27. juli 2017 - Les mer...
Vi har distribuert informasjonsskriv til alle husstander i borettslaget ... Se her for digital kopi.

Oppdatering av parkeringsregler

6. juli 2017 - Les mer...
Vi har oppdatert parkeringsreglene for borettslaget. Det er ingen store endringer, men har gjort noen presiseringer...

Oppdaterte ordensregler

6. juli 2017 - Les mer...
Vi har oppdatert ordensreglene for borettslaget. Det er ingen store endringer, men har gjort noen presiseringer.  A...

Endring i rutiner: Bestilling av nøkler til leilighet og boder

20. juni 2017 - Les mer...
 Vi har endret rutinen med å bestille nøkler fra at dette ble gjort av styret til nå at det er den enkelte andelsei...

Vask/malingsprosjekt: Referat byggemøter og vernerunde

15. juni 2017 - Les mer...
Her finner du kopi av referater av byggemøter og vernerune #1, 2 og 4 Byggemøte # 1 Byggemøte #2 Vernerunde #2 ...

Vask og malingsprosjekt - Info og kontaktdetaljer

15. juni 2017 - Les mer...
Vi er godt igang med vask av fasadene og maling både på blokkene og rekkehus. Det er prosjektleder fra BATE som styrer p...

Oppgradering av sikringsskapene med automatsikringer

28. mai 2017 - Les mer...
Sinus Elektro har nå begynt sitt arbeid med å oppgradere over 60 boenheter med automatsikringer og nytt spenningsvern ih...

Vedlikehold av ventilasjonssystemer

28. mai 2017 - Les mer...
Fra 23 mai til 2 juni blir det utført regelmessig vedlikehold av ventilasjonssystemer i blokker og rekkehus. Noen vil bl...
SØK - Aktuelt Minimer
Kontaktinformasjon

Vaktmester: 941 66 820

Vaktmester: 918 85 839

Sentralbord: 51 84 95 00

Nærmiljøvakt: 951 94 025

Styret

Se kontaktdetaljer